Helsefaglig digitalisering etter PISA-modellen

MOOCAHUSET

Helsefagene er i betydelig endringer. Teknologi kan overvåke og analysere aktivitet og helsetilstand med kommunikasjon og intervensjon i sanntid mellom helsevesen, pasienter og pårørende.

Sykepleiere må ha et solid naturfaglig kunnskapsgrunnlag og fagspråklig ferdighet som gjelder kroppens oppbygging og virkemåte. – anataomi, fysiologi og biokjemi. Se Khrono-oppslag.

Oppslag i Khrono 12.6.18

Perspektivet dreies samtidig mer fra det syke (patologi) til helsefremming (salutogenese) i en befolkning som endres av aldring, livsstil og migrasjon.

Digitalisering bidrar her til nye former for veiledning og endret didaktikk på campus, i praksisperioder og gjennom yrkeslivet.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, arbeides det med flere tilnærminger til digitalisering. I dette initiativet testes det ut løsninger basert på PISA-modellen.  Arbeidet skjer i samarbeid med bl.a. Gyldendal forlag.

4 PISA-prosjekter

Initiativet knytter sammen flere delprosjekter.

PI/SHA: Eksisterende emner

 • Kari Gerhardern Vikestad (leder)
 • Sylvia Hansen (nestleder)
 • Judith Schroder (studielder, koordinator)
 • Sara Vikestad (prosjektmedarbeider)
 • Helge Høivik (veileder)
 • Læreverk for kurs
  • SYBA 1010
  • SYBA 1110
HelDig2020; Nye emner

 • Health Promotion 
  • Redaksjon (inntil videre):
   • Emma Kristine Sjøenden Vestli
   • Helge Høivik
 • Helseteknologi
  • Redaksjon (inntil videre):
   • Emma Kristine Sjøenden Vestli
   • Helge Høivik
De to prosjektene her utføres i samarbeid med Gyldendal Akademisk 2018-2020.

FoU/kvalifisering

Sylvia Hansen, Kari Gerhardsen Vikestad og Anne-Martha Utne Øygarden arbeider alle med FoU-relaterte oppgaver knyttet til disse utviklingsprosjektene. Det går inn i deres kvalifiseringsarbeid for opprykk til førstestilling. Tiltakene er regulert i en samarbeidsavtale mellom SHA v/instituttleder Unni Hembre og dosent Helge Høivik som leder Bokskapet. Der gjør en seg nytte av Bokskapetss ressurser som omfatter opplæring gjennom PISA-kurset og LæreVerkStedet, publisering av digitale læreverk på Open edX-plattformen i Bokskapet, internasjonalisering gjennom IN:Code etc.

MOOCAHUSETs Emma Kristine Sjøenden Vestli og Sara Vikestad er medieredaktører med utviklings- og prosjektlederansvar for digitale løsninger. De bidrar på ulike måter inn i disse prosjektene. Vestli er i permisjon fram til 01.04 2019.

Samarbeid med Gyldendal Akademisk

Samarbeidet mellom MOOCAHUSET/Bokskapet og Gyldendal Akademisk omfatter også et fellesprosjekt om migrasjonshelse med Ida Marie Bregård som redaktør og hovedforfatter. Her har Gyldendal Akademisk produsentansvar for papirbasert og digital løsning. Dette baserer seg ikke på PISA-modellen.

I september 2018 er prosjektet justert:

 • Digitalt og trykt læreverk videreføres med Marie Bregård som hovedforfatter. Utgivelse ved Gyldendal Akademisk.
 • Trykt læreverk i helsefremming på norsk er skilt ut som egen utgivelse utenfor dette prosjektet med samme hovedforfatter. Det skyldes bl.a. at emnet skal utvikles i digitalutgave på engelsk for OsloMet innen et noe lenger tidsperspektiv. Det engelskspråklige læreverket skal publiseres digitalt i Bokskapet. Det bygges opp en ny redaksjon for dette.
 • Trykt og digitalt læreverk i helseteknologi gis også ut av Bokskapet i tråd med prosjektplanen og det settes ned en endret redaksjon, – også dette med noe utsatt tidsramme. Gyldendal Akademisk ga også ut en trykt lærebok i samme emne høsten 2017.

Les mer om oppstart av dette prosjektet.