SYBA1010

Digitalt læreverk om kroppens oppbygging og funksjon.

I høstsemesteret 2018 blir det gjennomført et systematisk forsøk med undervisning i anatomi og fysiologi i tråd med PISA-modellen ved sykepleieutdanningen ved HiOA.


Anatomi og fysiologi er en del av alle helsefagutdanningene her ved HiOA, men de ulike udanningenes læringsutbytte varierer. Nettressursen som presenteres her i Bokskapet vil kun være en basis av den kunnskap som er nødvendig for å forstå kroppens oppbygging og funksjon.

Nettressursen gir studentene tilgang til digitale forelesninger, samt oppgaver knyttet til disse. I tillegg må studentene lese pensum og de må møte opp i timene for ytterligere undervisning og veiledning. Undervisningsformene som finner sted i klasseromet varierer mellom de ulike utdanningsprogrammene, og denne ressursen tilbys som et tillegg til klasseromsaktiviteter. Gå til hjemmesiden for egen utdanning for å lese mer om ditt emne.