SYBA1110

Digitalt læreverk om grunnleggende psykososiale og eksistensielle behov, og sykepleie som vitenskap og profesjon.

Snuoperasjon for SYBA1110

Ved sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har høgskolelektor Sylvia Hansen stått i bresjen for å snu rundt på undervisningsformen til emnet SYBA1110. Våren og sommeren 2017 la hun ned stor innsats og utviklet den digitale læringsressursen SYBA1110 som høsten 2017 ble prøvd ut på førsteårsstudentene ved bachelor i sykepleie for første gang.

Den digitale kurset SYBA1110 er en læringsressurs for sykepleierstudenter som tar emnet “Mennesket og grunnleggende psykososiale og eksistensielle behov, og sykepleie som vitenskap og profesjon”.

 


PISA på timeplanen

Sylvia Hansen, redaktør SYBA1110

Sylvia Hansen er redaktør for det digitale kurset og har i samarbeid med kollegaer og studenter utviklet et kurs på plattformen EdX som består av tekst, videoer og oppgaver. Kurset er laget og kjøres i henhold til PISA-modellen. Høsten 2017 ble det publisert på Bokskapet.hioa.no for første gang og tilgjengelig for studentene som var aktuelle for dette emnet.