Folkehelse

Et digitalt kurs om helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor sykepleie

Perspektivskifte i sykepleierutdanningen

Hovedutfordringene de kommende årene innenfor helsesektoren vil være ikke-smittsomme sykdommersosial ulikhet i helsepsykisk helse og rus, endringer i livsstil og befolkningsutvikling. Det er et skifte i perspektiv innenfor helseprofesjonen fra det syke(patologi) til helsefremming(salutogenese) i en befolkning som endres av alder, livsstil og migrasjon.

For å løfte opp og frem de nye perspektivene innenfor helseprofesjonen utvikles det et nytt digitalt læreverk og bok som skal inngå i emnet SYBA 1200 Folkehelse ved bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gjennom det digitale læreverket og boken vil sykepleierstudentene få en innføring og kunnskap knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid. Det vil være fokus på å gi studentene kunnskapen om hvordan perspektivene kan og bør tas i bruk i møte med pasienter i dag og i fremtiden.

 


Prosessen

Anne-Martha Utne Øygarden – Redaktør Folkehelse

Prosessen med utviklingen av både bok og digitalt læreverk er godt i gang. Redaktør for prosjektet Anne-Martha Utne Øygarden har fått med seg en fin bukett med faglig sterke bidragsytere både til bokformatet og til innholdsproduksjon av videoer, tekst og oppgaver til det digitale læreverket.

I løpet av våren og høsten 2018 skal utviklingen av digitalt kurs og bok være godt i gang og ferdigstilles i samarbeid med blant annet Gyldendal forlag. Det digitale læreverket bygger på PISA-modellen og vil være klar for en pilot-test på sykepleierstudentene våren 2019.