Program arbeidsseminar 06.03.18

Seminaret arrangeres i fellesskap av Gyldendal Akademisk og MOOCAHUSET ved OsloMet

Sted: «Vepsebolet», 1. etg Pilestredet 46
Tid: 10:00-14:00

Forlag og høyere utdanning står midt i krevende og kreative utfordringer: Hvordan jobber vi med framtidas læringsressurser – i dag? Hva er god kvalitet og tilstrekkelig faglig nivå? Hvordan fange studentenes interesse? Hva betyr nyordningen merittert lærer for kompetanseutvikling, veiledning og det redaksjonelle arbeidet? Hvor står vi om 10 år?

Dette er noen av de problemstillingene som har motivert til samarbeid mellom Gyldendal Akademisk Forlag og MOOCAHUSET ved Oslo Met – storbyuniversitetet. I dette prosjektet arbeider vi med tre konkrete publikasjoner på papir og digitalt. Vi bruker det som «brensel» for analyse av utfordringene utenfor komfortsonen og for å lære av hverandre.

Program

 • 09:30-10:00: Mingling med kaffe
 • 10.00-10.15: Introduksjon om samarbeidet: Ut av komfortsonen v/Helge Høivik og Ingvil Gaasland
 • 10.15-10.30: Status for tre prosjekter (v/forfattere, forlagsredaktører og prosjektledere)
  • Helseteknologi
  • Folkehelse
  • Migrasjonshelse
 • 10.30-11.00: Hva kommer? Satsninger & porteføljer i helsefag
  • 10.30-10.45: Berit Gjendem, Gyldendal Akademisk
  • 10.45-11.00: Emma Kristine Sjøenden Vestli, MOOCAHUSET
 • 11.00-11.15: Pause
 • 11.15-11.45: PISA-modellen med digitalt læreverk i Anatomi og fysiologi som eksempel v/ Kari Gerhardsen Vikestad og Gabi Høium Hurlen
  • Hva er egentlig PISA-modellen? Utprøving, utvikling og resultater 2016-17
  • Perspektiv 1: Digitalisere radiografutdanning vegg-til-vegg ved OsloMet
  • Perspektiv 2: Radiografutdanning fra sør til nord
 • 11.45-12.15: LUNSJ
 • 12.15-13:45 Gruppearbeid: Læringskvalitet – Hva kan studentene kreve?
  • 12:15-12:30: Hva er god kvalitet?  Utfordringene i UH-sektoren og forlagene v/Helge Høivik og Berit Gjendem
  • 12.30-13.30: Arbeid i grupper
   • HelDig2020: Hva er problemene? Løsningene?
   • Hvordan vurderer vi samarbeidet i dette prosjektet etter ½ år? Utfordringer, muligheter og løsninger.
   • Frie tanker og idemyldring: Hvordan samarbeider forlag og UH-igjennom kommende tiår?
  • 13:30-13:45: Plenar: Ett nøkkelpunkt fra hver gruppe v/gruppelederne
 • 13.45-13.55: Hva sitter DU igjen med? v/Helge Høivik og Ingvil Gaasland
 • 13.55-14.00: Takk for i dag! v/Lars Egeland og Eivind Bergem

Deltakerliste

Gyldendal Akademisk

 • Ingvil Gaasland. Leder digital utvikling og innovasjon
 • Berit Gjendem, Redaksjonssjef sykepleie, medisin og helsefag
 • Marte Finess Tretvoll, Redaktør, helsefag
 • Christine Næss Evensen, Redaktør for kompetanseverktøyet Qudos
 • Anders Einseth. Redaktør, helsefag
 • Cathrine Idsøe, Redaksjonsjef for samfunnsfag, pedagogikk, økonomi og psykologi
 • Kaja Kristiansen, Redaktør, pedagogikk
 • Knut-Andre Karlstad, Redaktør, økonomi
 • Eivind Bergem, Forlagsdirektør
 • Lilian Kongshavn, Redaktør, arbeidsliv
 • Randi Grønseth, Redaktør, sykepleie
 • Ida Stendahl, Redaktør, psykologi
 • Christian Haugsnes, Salgs- og markedssjef

OsloMet – storbyuniversitetet.

 • Ida Marie Bregård, universitetslektor, sykepleie
 • Lars Egeland, bibliotekdirektør
 • Mona Gammelli, universitetslektor, sykepleie
 • Sylvia Hansen, universitetslektor, sykepleie
 • Lene Berge Holm, førsteamanuensis, farmasi
 • Gabi Høium Hurlen, rådgiver, MOOCAHUSET
 • Helge Høivik, dosent, MOOCAHUSET
 • Judith Schröder, studieleder, sykepleie
 • Emma Kristine Sjøenden Vestli, rådgiver, MOOCAHUSET
 • Trude Myhrer, studieleder, tannteknikk
 • Kaare Magne Nilsen, leder Institutt for naturvitenskapelige helsefag
 • Kari Gerhardsen Vikestad, universitetslektor, radiografi
 • Margrethe Waage, leder OsloMet-Aademiet
 • Anne-Martha Utne Øygaarden, universitetslektor, sykepleie