Helseteknologi


Digitalt læreverk om innovasjon, teknologi og samfunnsendringer i profesjonsutdanningen.

I Norge lever folk lenger og flere får aldersrelaterte plager og kroniske sykdommer. Frem mot 2060 vil vi trenge nesten dobbelt så mange årsverk innen helse og omsorg, hvis vi holder på dagens organisering (Holmøy, E. og Kjelvik J. (2013) Dette gjør det nødvendig å tenke nytt rundt organisering av helsetjenester i Norge, og hvordan ressursene i helsesektoren kan utnyttes på best mulig måte. (Utdrag fra ”Denne gangen er det personlig” – Teknologirådet, 2017).

Digital teknologi vil endre viktige forutsetninger for hva vi kan gjøre og hvordan vi organiserer oss som samfunn og innenfor helseprofesjonen. Kurset i helseteknologi vil knyttet dette aspektet inn i sykepleierutdanningen slik at fremtidens sykepleier har en grunnleggende forståelse for hvordan de skal ta i bruk helseteknologi, og hvordan de selv kan bidra til å skape innovasjon både organisatorisk og teknisk på området.

Profesjonen står ovenfor store endringer, der teknologi spiller en viktig rolle. Ved hjelp av digital teknologi kan en overvåke og analysere aktivitet og helsetilstand hos pasienter og befolkningen generelt. Teknologien støtter kommunikasjon og intervensjon i sanntid mellom helsevesen, pasienter og pårørende. Hvordan vil dette påvirke sykepleiernes arbeidshverdag? Det digitale læreverket skal gi sykepleierstudentene en forståelse for hvordan helseteknologi vil bli en støttefunksjon i deres arbeidshverdag. Det vil være stort fokus på å  gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan teknologien fungerer og hvordan innkommende data og analyseres med bakgrunn i sykepleievitenskapen.


Prosessen

Mona Gammelli, redaktør Helseteknologi

Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har manglet et bidrag innenfor Helseteknologi. Vi lager nå et digitalt læreverket basert på PISA-modellen og tester av kurset vil kjøres ovenfor sykepleierstudenter høsten 2018.

 • Vår 2018: Alfa-versjon
  • Kursets redaktør Mona Gammelli og medieredaktør Emma Vestli har innhentet ekspertise fra både private og offentlige instanser, samt kunnskapsrike fagansatte ved høgskolen til å bidra inn i kurset. Alfa-versjonen skal være ferdig pr 1. juli.
 • Høst 2018: Beta-versjon
  • 4-8 betatestere (studenter) prøver ut kurset i september (v/Mona Gammelli)
  • En gruppe på 30 studenter prøver ut et praksis-tilpasset subsett av kurselementer i forbindelse med sin praksis under ledelse av Mona Gammelli i oktober-
  • Etter avtale med kursansvarlige for SYBA 1110 testes et lite subsett tilpasset dette kurset i oktober (v/Mona Gammelli)
  • En variante av kurset tilpasset naturvitenskapelige helsefag utvikles gjennom høsten (v/Helge Høivik)
  • En engelsk-språklig variant for IN:CODE utvikles for bruk i et internasjonalt seminar i oktober/november  (v/Helge Høivik)