Helsefaglig digitalisering etter PISA-modellen

Helsefagene er i betydelig endringer. Teknologi kan overvåke og analysere aktivitet og helsetilstand med kommunikasjon og intervensjon i sanntid mellom helsevesen, pasienter og pårørende.

Perspektivet dreies fra det syke (patologi) til helsefremming (salutogenese) i en befolkning som endres av aldring, livsstil og migrasjon.

Digitalisering bidrar her til nye former for veiledning og endret didaktikk på campus, i praksisperioder og gjennom yrkeslivet.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus, arbeides det med flere tilnærminger til digitalisering. I dette initiativet testes det ut løsninger basert på den såkalte PISA-modellen.  Arbeidet skjer i samarbeid med bl.a. Gyldendal Akademisk.

4 delprosjekter

Initiativet knytter sammen tre delprosjekter der sentrale aktører fra HiOA er

 • SYBA 1110 (12 stp)
  • Sylvia Hansen (redaktør, prosjektleder)
  • Anne-Martha Utne Øygarden
  • Emma Kristine Sjøenden Vestli (medieredaktør)
 • Folkehelse
  • Anne-Martha Utne Øygarden (prosjektleder, redaktør)
  • Sylvia Hansen
  • Emma Kristine Sjøenden Vestli (medieredaktør)
 • Helseteknologi
  • Mona Gammelli (prosjektleder, redaktør)
  • Emma Kristine Sjøenden Vestli (prosjektleder, medieredaktør)
  • Helge Høivik
De to prosjektene her utføres i samarbeid med Gyldendal Akademisk 2018-2020.

FoU/kvalifisering

Mona Gammelli, Sylvia Hansen, Kari Gerhardsen Vikestad og Anne-Martha Utne Øygarden arbeider alle med FoU-relaterte oppgaver knyttet til disse utviklingsprosjektene. Det går inn i deres kvalifiseringsarbeid for opprykk til førstestilling.

MOOCAHUSET ved Emma Kristine Sjøenden Vestli og Gabi Høium Hurlen har produksjonsansvar for de digitale løsningene. Samarbeidet mellom MOOCAHUSET og Gyldendal Akademisk omfatter også et fellesprosjekt om migrasjonshelse med Ida Marie Bregård som redaktør og hovedforfatter. Her har Gyldendal Akademisk produsentansvar for papirbasert og digital løsning.

PISA-modellen